УКР | ENG
Партнери та друзі


Головний партнерСпонсориПартнериГоловний інформаційний партнерГенеральні інформаційні партнериІнформаційні партнери
Офіційні інформаційні партнери

ЧЛЕНИ:Музичні новини

Учасники Старшої групи, які допущені до участі у ІІ турі ХІ Міжнародному конкурсі молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця

20.04.2017


ХI  МіЖНАРОДНиЙ  КОНКУРС  МОЛОДиХ  ПіАНіСТіВ  ПАМ` ЯТі  ВолоД?М?РА  ГОРОВ?Ця

ХI-th   INTERNATIONAL COMPETITION  for  YOUNG  PIANISTS  in  MEMORY  of  VLADIMIR  HOROWITZ

 

СТАРША  група                                                                                                      SENIOR  group

УЧАСН?К?  II  ТУРУ                                                                                            PARTICIPANTS  of  ROUND II

 

/

№ за жеребкуванням

#

distribution

by lots

 

У ч а с н и к

 

P a r t i c i p a n t

1.       

4

Гумінюк Станіслав (Україна)

Guminiuk Stanislav (Ukraine)

2.       

7

Чжао Кайвень (Китай)

Zhao Kaiwen (China)

3.       

8

Бакрадзе Ана (Грузія)

Bakradze Ana (Georgia)

4.       

11

Леонов Олександр (Україна)

Leonov Oleksandr (Ukraine)

5.       

14

Лінник Денис (Республіка Білорусь)

Linnyk Denys (Republic of Belarus)

6.       

15

Хомякова Катерина (Україна)

Khomiakova Kateryna (Ukraine)

7.       

17

Котис Василь (Україна)

Kotys Vasyl (Ukrainе)

8.       

20

Чоні Дмитро (Україна)

Choni Dmytro (Ukraine)

9.       

21

Валентієв Валентин (Україна)

Valentiyev Valentin (Ukraine)

10.  

22

Кім Джунхі (Південна Корея)

Kim Junhee (South Korea)

11.  

23

Стукалов Андрій (Російська Федерація)

Stukalov Andrey (Russian Federation)

12.  

24

Лань Байчао (Китай)

Lan Baichao (China)

 

Спеціальний приз конкурсу «За виконання обов'язкового твору І туру - твору українського композитора» (В. Косенко. Дві поеми-легенди, ор. 12) присуджується:

№ 7, Чжао Кайвень (Китай)

Special Prize «For performance of the obligatory work of the I Round: work of Ukrainian composer»

(V. Kosenko. Two Poems-Legends, op.12) awarded to

7, Zhao Kaiwen (China)

 

 

Г© 1997-2007, Конкурс Горовиця, всі права захищені.